Uvjeti korištenja

Web stranicu www.kredenca.com pokrenuo je i uređuje Kredenca, obrt za trgovinu (dalje u tekstu: Kredenca ili mi).

Prvim i svakim narednim korištenjem web stranice smatra se da ste u cijelosti upoznati s ovim Uvjetima, da su Vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate web stranici i ne koristite njezine sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Uvjete korištenja, molimo da se obratite na adresu info@kredenca.com. Izgled i sadržaj web stranice te Uvjete korištenja možemo bilo kada i bez obrazloženja izmijeniti, stoga Vas molimo da iste povremeno proučite kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatra se da Vaše naknadno korištenje web stranice ujedno predstavlja i Vaše prihvaćanje svih eventualnih izmjena ovih uvjeta. Kredenca neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena web sadržaja.

Pregledavanje sadržaja na ovoj adresi moguće je samo u osobne svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, preuzimanje, umnožavanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili bilo kojeg dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja Kredence. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dozvoljeno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak te prava trećih osoba.

Korisnicima se zabranjuje prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih, ili pak na drugi način neprihvatljivih i protuzakonitih sadržaja, kao i onih prilikom kojih se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane te posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal za ovu web stranicu. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu s prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizaći. Kredenca pridržava pravo (ali ne i obvezu) da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na njezinim stranicama, u cijelosti ili djelomično ukloni.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća rizike koji nastaju prilikom korištenja ovih web stranica te prihvaća koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Kredenca se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica te za bilo kakvu štetu koja može nastati od strane korisnika ili treće strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

Svi samoinicijativno poslani materijali, a osobito fotografije, videouratci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali), mogu jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja biti objavljeni, ali i ne moraju biti objavljeni na web stranici Kredence. Dostavljanjem sadržaja i materijala na ovu adresu, Kredenci automatski izdajete (ili jamčite da je vlasnik materijala izričito dopustio) neopoziva, stalna i ekskluzivna prava i licenciju za korištenje, adaptiranje i mijenjanje, uklapanje u druge radove, prijevode, objavljivanje, prijenos i distribuciju po čitavom svijetu i kroz sve do sada poznate, kao i buduće, medije te u bilo koju svrhu i bez naknade. Uvjeti ove točke važe i nakon prestanka važnosti ovog ugovora. Pošiljatelji materijala prihvaćaju da za poslane sadržaje neće biti (a i može biti prema autonomnoj odluci Kredence) isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju materijal Kredenci jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. Ukoliko trgovina Kredenca zbog objave tih materijala pretrpi bilo kakvu štetu, oni koji su dostavili taj materijal obvezuju se nadoknaditi Kredenci cjelokupnu štetu koju bi na taj način ona pretrpila.

Kredenca se odriče svake odgovornosti vezane za materijale dostavljene od strane trećih osoba.
​​​​​​​
Ukoliko internet stranica pruža mogućnost uspostavljanja veze do drugih internet stranica na koje nemamo nikakav utjecaj, nismo odgovorni za točnost i potpunost sadržaja drugih internet stranica, niti za negativne posljedice koje bi mogle proizaći iz uporabe drugih internet stranica.


​​​​​​​Kolačići

Web stranice www.kredenca.com koriste tzv. kolačiće (eng. ‘cookies’) kako bi se korisniku mogla besplatno pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj web stranica i koje web preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke. Sesijski kolačić postavlja se na računalo korisnika web stranica www.kredenca.com samo za vrijeme trajanja njegovog posjeta ovim web stranicama i automatski istječe kada korisnik zatvori svoj web preglednik. Sesijski kolačić korisniku omogućuje da se učinkovitije služi web stranicama www.kredenca.com, dok društveni kolačić omogućuje korisniku i da određeni sadržaj podijeli putem vlastitog računa na društvenoj mreži Facebook. Osim toga, web stranice www.kredenca.com prate statističku posjećenost isključivo radi dobivanja nužne informacije o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica na tržištu i pritom se koristi usluga treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika web stranica www.kredenca.com u vezi s regulacijom kolačića koji su za isto nužni, dostupne su na:

Korisnik web stranica www.kredenca.com uvijek može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojeg web preglednika. Trgovina Kredenca isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja web stranica www.kredenca.com u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.
Korištenjem web stranica www.kredenca.com smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja, uključujući s odredbama o obradi podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.

​​​​​​​Internet trgovina
Uvjeti poslovanja vrijede za kupce čije se prebivalište nalazi na području Republike Hrvatske. Prodavatelj je Kredenca (detaljni podaci ovdje), a kupac je posjetitelj ovih stranica, punoljetna i poslovno sposobna osoba, koja ispuni elektronsku narudžbu, pošalje je prodavatelju te izvrši plaćanje općom uplatnicom, bankovnom doznakom, e-bankingom, pouzećem ili putem PayPal servisa.

Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupnje. Narudžbom artikala kupac prihvaća uvjete poslovanja navedene na ovim stranicama. Molimo Vas da svoje eventualno neslaganje s uvjetima, bilo u cijelosti ili djelomice, u pisanom obliku dostavite prije svoje prve narudžbe na e-mail: trgovina.kredenca@gmail.com ili na adresu prodavatelja.

Kupac ima pravo na raskid ugovora sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014). Pravo se ostvaruje u roku i na način predviđen zakonom. Ukoliko želite jednostrano raskinuti ugovor ili reklamirati isporučeni proizvod, molimo Vas da se o postupku detaljnije informirate na stranici o dostavi.

​​​​​​​Kredenca može narudžbu odbaciti odnosno ne isporučiti robu ukoliko ustanovi da je došlo do zloupotrebe Kredenca internet stranice ili utvrdi da su podaci na narudžbi nepotpuni, odnosno netočni.

Na Kredenca internet stranicama mogu se koristiti i pregledavati svi sadržaji za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, no sukladno Uvjetima korištenja. Online usluge trgovine koje Vam pruža trgovina Kredenca ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. Trgovina Kredenca nije odgovorna za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja/pretraživanja web stranica. Trgovina Kredenca zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta. Sve promjene objavit će na ovim web stranicama.

Intelektualno vlasništvo
Sadržaj ove web stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada Kredenci, ili je ustupljen Kredenci, a u vlasništvu je trećih osoba. Kredenca također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Nadalje, ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva koji su u posjedu Kredence. Ne smijete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji za upotrebu bez ograničenja. Nije dopušteno umnožavanje sadržaja ove web stranice.

​​​​​​​Slike i video
Sve fotografije, slike, video, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim web stranicama isključivo su vlasništvo Kredence. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na web stranicama pripada Kredenci. Sva prava su pridržana. Dopuštenje se daje subjektima radi korištenja tih materijala isključivo u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala s Kredenca web stranica nije dopuštena. Također, nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala s ovih web stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definirano dopuštenje i način korištenja ovih web stranica ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati te svaki namjeravani i pokušani prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim. Korištenjem materijala s web stranica, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva.

Kredenca će uložiti razuman napor kako bi se na web stranicama objavljivali točni i aktualni podaci, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih, kao što i ne daje pravo prigovora u tom smislu. Kredenca ne jamči da će ova web stranica uvijek biti dostupna i raspoloživa te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ove web stranice na svoju vlastitu odgovornost.

Kredenca ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web stranice, ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici.

Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove web stranice, izrijekom prihvaćaju obeštetiti Kredencu za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s web stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.

​​​​​​​Zaštita osobnih podataka
​​​​​Kredenca je svjesna činjenice da su mnogi potrošači i ostali korisnici koji posjećuju naše web stranice zabrinuti za podatke koje su dostavili online te se pitaju kako se isti čuvaju i koriste. O politici zaštite i tajnosti osobnih podataka na našim web stranicama, detaljnije se informirajte ovdje.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju
Kredenca se obavezuje  pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Kredence i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

0
    0
    Košarica
    Košarica je praznaPovratak u trgovinu